Enderrocs

 

Experiencia en la gestió de solars i finques buides amb temptativa d'ocupació en les que cal actuar, ja sigui per fer-ne manteniment i conservació 

com per evitar danys a tercers i altres riscos.

 

 

  • Tràmits, gestió i resolució de requeriments dels ajuntaments.

 

  • Formació de tanques i elementes limítrofs.

 

  • Tapiat d'immobles.

 

  • Enderrocs parcials i totals.

 

  • Retirada, gestió i recollida de residus especials.