Obra nova

 

Format per un equip de professionals amb criteris ben definits de la bona construcció que garanteixen una execució de qualitat.

 

Per això podem destacar:

 

 

  • Gestió de projectes Claus en mà.

 

  • Execució d'obra nova.

 

  • Execució d'obres aturades independentment del percentatge d'execució en el moment del reinici de les tasques.